สกุลเงิน/
Currency
ราคาซื้อ/
Buying Rates
ราคาขาย/
Selling Rates
   USD 31.05 31.70
   GBP 43.09 44.49
   EUR 37.82 38.91
   JPY 0.2839 0.2946
   HKD 3.92 4.09
   SGD 23.34 24.07
   CNY 4.74 5.18
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
* The above rates are subject to change without notice. Please contact KTB’s foreign currency service counter for applicable rates when making a transaction.
24 เม.ย. 2561 16:02 ดูทั้งหมด/See all