currency ราคาซื้อ ราคาขาย
   USD 33.09 33.77
   GBP 42.77 45.28
   EUR 38.30 39.58
   JPY 0.2909 0.3094
   HKD 4.17 4.37
   SGD 24.09 24.92
   CNY 4.71 5.14
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
26 ก.ค. 2560 16:16 ดูทั้งหมด