currency ราคาซื้อ ราคาขาย
   USD 32.27 32.94
   GBP 42.75 44.88
   EUR 38.20 39.29
   JPY 0.2885 0.3025
   HKD 4.07 4.27
   SGD 23.81 24.58
   CNY 4.70 5.07
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
24 พ.ย. 2560 17:02 ดูทั้งหมด