currency ราคาซื้อ ราคาขาย
   USD 34.63 35.29
   GBP 42.70 44.97
   EUR 36.42 37.53
   JPY 0.3042 0.32
   HKD 4.43 4.57
   SGD 24.28 25.07
   CNY 4.81 5.25
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
23 ก.พ. 2560 08:11 ดูทั้งหมด