currency ราคาซื้อ ราคาขาย
   USD 32.77 33.41
   GBP 43.96 46.02
   EUR 38.75 39.79
   JPY 0.2924 0.3061
   HKD 4.13 4.33
   SGD 24.09 24.90
   CNY 4.76 5.13
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
26 ก.ย. 2560 13:49 ดูทั้งหมด