currency ราคาซื้อ ราคาขาย
   USD 33.80 34.45
   GBP 43.63 45.82
   EUR 37.91 39.03
   JPY 0.3015 0.3149
   HKD 4.32 4.46
   SGD 24.26 25.06
   CNY 4.73 5.14
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
25 พ.ค. 2560 16:02 ดูทั้งหมด