สกุลเงิน/
Currency
ราคาซื้อ/
Buying Rates
ราคาขาย/
Selling Rates
   USD 30.73 31.33
   GBP 43.14 44.31
   EUR 37.17 38.09
   JPY 0.2779 0.289
   HKD 3.91 4.08
   SGD 23.03 23.79
   CNY 4.61 4.99
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
* The above rates are subject to change without notice. Please contact KTB’s foreign currency service counter for applicable rates when making a transaction.
14 มิ.ย. 2564 16:00 ดูทั้งหมด/See all