สกุลเงิน/
Currency
ราคาซื้อ/
Buying Rates
ราคาขาย/
Selling Rates
   USD 33.02 33.60
   GBP 42.64 43.99
   EUR 38.35 39.30
   JPY 0.2923 0.3016
   HKD 4.17 4.31
   SGD 24.01 24.80
   CNY 4.68 5.00
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
* The above rates are subject to change without notice. Please contact KTB’s foreign currency service counter for applicable rates when making a transaction.
20 ก.ค. 2561 15:57 ดูทั้งหมด/See all