currency ราคาซื้อ ราคาขาย
   USD 31.07 31.72
   GBP 43.13 45.25
   EUR 38.20 39.37
   JPY 0.2889 0.3038
   HKD 3.93 4.10
   SGD 23.31 24.08
   CNY 4.72 5.19
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
23 ก.พ. 2561 15:59 ดูทั้งหมด