สกุลเงิน/
Currency
ราคาซื้อ/
Buying Rates
ราคาขาย/
Selling Rates
   USD 33.29 33.89
   GBP 44.25 45.42
   EUR 37.49 38.42
   JPY 0.2912 0.3023
   HKD 4.22 4.39
   SGD 24.15 25.07
   CNY 5.01 5.45
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
* The above rates are subject to change without notice. Please contact KTB’s foreign currency service counter for applicable rates when making a transaction.
29 พ.ย. 2564 17:00 ดูทั้งหมด/See all