สกุลเงิน/
Currency
ราคาซื้อ/
Buying Rates
ราคาขาย/
Selling Rates
   USD 31.63 32.23
   GBP 41.02 42.41
   EUR 35.22 36.21
   JPY 0.2823 0.2929
   HKD 3.99 4.15
   SGD 23.06 23.84
   CNY 4.50 4.82
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
* The above rates are subject to change without notice. Please contact KTB’s foreign currency service counter for applicable rates when making a transaction.
03 พ.ค. 2562 09:07 ดูทั้งหมด/See all